מתוך האתרIsraeliChabadCenter.org
ב"ה

לתרומה והקדשת הלימוד בכולל של מרכז חב''ד הישראלי