הצטרף אלינו לתפילת שבת קהילתית

תפילות ליל שישי: חצי שעה לאחר זמן הדלקת הנרות. בדוק את זמן של הדלקת הנרות: לחץ כאן

 תפילת שחרית לשבת: עשר בבוקר 

ראה תמונות למטה מבית הכנסת שלנו